Διδασκαλία Online

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι αναπόφευκτη σε μία εποχή εξέλιξης σε διάφορους τομείς, όπως στον εκπαιδευτικό. Αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό με ποικίλους τρόπους προκειμένου να πετύχει τους διδακτικούς του στόχους.

Ποια είναι τα οφέλη της τηλεκπαίδευσης;

Πολύ καλά παιδαγωγικά αποτελέσματα. 
Η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης εμπέδωσης του αντικειμένου μέσω των οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτει (εικόνα-ήχος), δίνοντας τη δυνατότητα να γίνεται η μαθησιακή διαδικασία ενδιαφέρουσα και απολύτως κατανοητή.

Ανταποκρίνεται στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα.
Η σημερινή εποχή καθιστά τη γνώση των νέων τεχνολογιών απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε τομέα. Έτσι και στην εκπαίδευση ο μαθητής είναι σημαντικό να συνηθίσει τον σωστό χειρισμό της τεχνολογίας, ώστε να είναι σε θέση να την αξιοποιεί σωστά και στο μέλλον. Σύμφωνα με έρευνες ο συνδυασμός παραδοσιακής διδασκαλίας με τις νέες προσεγγίσεις εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό προωθείται η ενσωμάτωση της χρήσης τουηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρακτικά οφέλη:

Προσιτές τιμές σε συνδυασμό με υψηλή ποιότητα. 
Η τηλεκπαίδευση καταργεί τις μετακινήσεις του εκπαιδευτικού, γεγονός που μειώνει το κόστος των μαθημάτων. Επομένως και ένας εκπαιδευτικός με προσόντα και με υπευθυνότητα στη δουλειά του έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μείωση τιμών.

Ευέλικτα ωράρια.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων ρυθμίζεται με μεγαλύτερη ευκολία, όπως και οι ενδεχόμενες αλλαγές που μπορείνα προκύψουν, καθώς δεν υπάρχει το πρόβλημα των μετακινήσεων.

Αμεσότητα στην επικοινωνία.
Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
έρχεται σε επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια σημαντική απορία και δεν θα περιμένει μέχρι το επόμενο μάθημα.

Εκμηδενίζονται οι αποστάσεις.
Η τηλεκπαίδευση επιτρέπει σε μαθητές μακρινών περιοχών να επιλέξουν τον εκπαιδευτικό που ανταποκρίνεται στα θέλω τους χωρίς περιορισμό.

Get unique learning experience!

With our online courses you have access to unique educational tools.

Academic and technical support

Nullam eget neque ut tellus - ulla ambco mattis nulla glavrida ege ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida.

Facebook community

Ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco mattis for nulla glavrida.

Support of our experienced specialists

Lorem - ulla ambco mattis nulla glavrida ege tellus ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida egesed!

Exclusuve online library

Seque ut tellus - ulla ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor. ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida.

New friends & business partners

Amattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco amet.