Συντακτικό Λατινικών


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

Α΄ ΜΕΡΟΣ

1. Υποκείμενο - Κατηγορούμενο - Αντικείμενο

2. Προσδιορισμοί

3. Χρήση των πτώσεων (Ονομαστική - Γενική - Δοτική - Αιτιατική - Αφαιρετική)

4. Απαρέμφατο

5. Μετοχή - Ανάλυση Μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση

6. Γερούνδιο - Γερουνδιακό - Γερουνδιακή έλξη - Σουπίνο

7. Περιφραστική συζυγία

Β΄ ΜΕΡΟΣ

8. Χρήση των εγκλίσεων - Απαγόρευση

9. Ακολουθία των χρόνων της Υποτακτικής

10. Δευτερεύουσες προτάσεις

 • Ευθείες - Πλάγιες

 • Ενδοιαστικές

 • Βουλητικές

 • Αναφορικές

 • Προτάσεις quominus, quin

 • Αιτιολογικές

 • Τελικές

 • Συμπερασματικές

 • Χρονικές

 • Υποθετικές

 • Εναντιωματικές - Παραχωρητικές

 • Παραβολικές

11. Συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων

12. Ευθύς – πλάγιος λόγος

13. Σύνδεσμοι

14. Ανάλυση μετοχών

15. Πίνακες (Προσδιορισμοί – Σύνταξη ρημάτων – Προτάσεων)


www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr