Έκφραση - Έκθεση Θεωρία & Ασκήσεις


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

ΘΕΩΡΙΑ

Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

Α. Επίκληση στη λογική

Β. Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη)

Γ. Επίκληση στο «ήθος» (του πομπού)

Δ. Επίκληση στην αυθεντία

Ε. Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου

ΙΙ. ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ

Α. Η πειθώ στη διαφήμιση

Β. Η πειθώ στον πολιτικό λόγο

Γ. Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο

ΙΙΙ. ΔΟΚΙΜΙΟ

Δοκίμιο – Πραγματεία – Διατριβή –Μονογραφία –Διδαχή – Ημερολόγιο –

Επιστολή – Διάλογος – Άρθρο – Επιφυλλίδα -Χρονογράφημα

Θεωρία Β΄ Λυκείου

Τύποι ερωτήσεων – απαντήσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ασκήσεις ΚΕΕ

Απαντήσεις


www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr