Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

  1. Υποκείμενο

  1. Κατηγορούμενο

  1. Αντικείμενο

  • Ασκήσεις - Απαντήσεις

4. Προσδιορισμοί

5. Παραθετικά

  • Ασκήσεις - Απαντήσεις

6. Απαρέμφατο

  • Ασκήσεις - Απαντήσεις

7. Μετοχή

  • Ασκήσεις - Απαντήσεις

8. Προτάσεις

  • Ασκήσεις - Απαντήσεις

9. Μετατροπή ευθύ λόγου σε πλάγιο

10. Σύνδεση προτάσεων – Μόρια

11. Χρήση πτώσεων

12. Χρήση επιρρηματικών προσδιορισμών

13. Πίνακας ρημάτων - Σύνταξη

14. Συνοπτικοί πίνακες

15. Φύλλο αξιολόγησης - Απαντήσεις


www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr