Αρχαία Πλάτων: Πρωταγόρας


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δ. Σωκράτης

Ε. Πλάτων

  • Σχόλια για τη γλώσσα και το ύφος του Πλάτωνα

  • Η επιβίωση της πλατωνικής φιλοσοφίας

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Α. Διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα

Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου

  • Σχόλια

  • Κρίσεις για τους σοφιστές

  • Ο Αριστοτέλης και οι σοφιστές

ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενότητα 1η

Ενότητα 2η

Ενότητα 3η

Ενότητα 4η

Ενότητα 5η

Ενότητα 6η

Ενότητα 7η

  • Ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση του Πρωταγόρα


www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr