Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών


Αρχαία Γραμματική Α' Λυκείου

Περιεχόμενα:

1. Ουσιαστικά

2. Επίθετα

3. Παραθετικά

4. Αντωνυμίες

5. Κλίση ρημάτων (λύω, -άω, -έω, -όω)

6. Κλίση ρημάτων σε -μι

7. Κλίση χρόνων Οριστικής

8. Υποτακτική

9. Ευκτική

10. Προστακτική

11. Μετοχή

12. Κλίση ανωμάλων ρημάτων

13. Τα δίχρονα στην παραλήγουσα

14. Όμοιοι τύποι

15. Αρχικοί χρόνοι ρημάτων – Σύνταξη – Παράγωγα

16. Βασικός πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων

17. Βασικός πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων – Σύνταξη

18. Φύλλο αξιολόγησης γραμματικής - Απαντήσεις

19. Γενικό διάγραμμα γραμματικής


www.e-filologos.gr
Θεολόγος A. Αμελίδης


Copyright (c) e-filologos.gr